Specjalizujemy się w profesjonalnym przewozie samochodów, motocykli, łodzi, samolotów i części zamiennych w ładowniach statków. Skontaktuj się z nami telefonicznie: +49 471 8062707-0

ZAPYTAJ O TRANSPORT
ZAMÓW TRANSPORT

ODPRAWA CELNA

ODPRAWA CELNA

Niskie koszty importu samochodów dzięki współpracy z firmą Interfracht

Wiemy, jak to zrobić! You shop – we clear

Dzięki optymalnemu połączeniu z urzędem celnym (za pośrednictwem systemu Atlas) jesteśmy w stanie szybko i wygodnie zrealizować przewozy międzynarodowe. Bezpośrednia współpraca gwarantuje 100% satysfakcji klienta. Chętnie przedstawimy Ci wszystkie rodzaje odprawy.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie know how i dokładnie wiedzą, w jaki sposób najszybciej dostarczyć towar i utrzymać koszty importu samochodu z USA na jak najniższym poziomie. We clear your dream.

Nasze usługi w zakresie importu pojazdów:

 • Odprawa celna na potrzeby dopuszczenia do swobodnego obrotu
 • Odprawa mienia przesiedleńczego
 • Odprawa samochodów zabytkowych
 • Odprawa celna turystów
 • Odprawa fiskalna
 • Sporządzenie T-1 w NCTS
 • Karnet
 • Zgłoszenie w celu umieszczenia towarów w prywatnych składach celnych
 • Procedura uszlachetniania czynnego
 • Rekomendacje BHT (Bremer Hafentelematik)
 • Zgłoszenia wywozowe

Transport samochodów statkiem - Uzyskaj już teraz darmową wycenę i poznaj koszty importu samochodu.

Opłaty celne i podatek obrotowy od importu samochodów z USA

Wszystkie towary przywożone z państwa trzeciego muszą zostać poddane odprawie celnej w określonym terminie. Podstawą sprawnej ujednoliconej odprawy celnej jest prawidłowa klasyfikacja towarów w taryfie celnej.

Wszystkie towary, które stanowią przedmiot wymiany handlowej w ramach obrotu międzynarodowego, są wymienione we wspomnianej taryfie celnej. Każdy produkt ma przypisany określony kod. Numer ten służy do określenia należnej stawki celnej i wynikającej z niej kwoty cła.

Podatek obrotowy od importu samochodów jest zazwyczaj pobierany razem z cłem.

Przykład: koszty importu samochodu z USA do Niemiec

Zakup Forda Mustanga

W przypadku importu samochodu z USA do Niemiec można obliczyć następujące koszty i należności celne przywozowe w odniesieniu do pojazdu:

Cena kupna: 2017 Ford Mustang            USD     31.500,00
+ odbiór od sprzedawcy                      USD           250,00
+ fracht morski z Miami do Bremerhaven   USD        1.025,00
+ ubezpieczenie transportowe                     USD          400,00
= Cena w dniu dostawy pojazdu do Bremerhaven  USD     33.175,00 

Cło pobierane jest od wartości towaru z doliczeniem wszelkich poniesionych kosztów transportu i ubezpieczenia.


Przeliczenie na euro według
odpowiedniego kursu celnego (obecnie 1,3600)     EUR     24.393,38
+ stawka celna 10 %                                      EUR       2.439,33
+ koszty transportu krajowego   EUR          490,00
+ 19 % podatek obrotowy od towarów importowanych                EUR       5.191,31
= Cena w chwili dostawy bezpośrednio do domu klienta    EUR 32.514,02

Podatek obrotowy od towarów importowanych jest pobierany w zależności od wartości towarów, kosztów frachtu, ubezpieczenia, opłat celnych i kosztów transportu krajowego.
International Air Transport Association ELITE Global Logistics Network Authorized Economic Operator DNV Germany - Det Norske Veritas